ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอน) วิชาเอกภาษาไทย (อ่าน 83) 08 ก.ค. 63
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอน) (อ่าน 110) 07 ก.ค. 63
รับสมัครครู วิชาเอกการสอนภาษาไทยหรือเอกประถมศึกษา 1 อัตรา (อ่าน 93) 29 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อและห้องเรียน (ระดับชั้นประถมศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 347) 04 พ.ค. 63
รายงานผลการประเมินตนเองประจำปีของสถานศึกษา (อ่าน 164) 15 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง เรื่องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 308) 18 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อและห้องเรียน (ระดับชั้นอนุบาล) ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 916) 12 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบความสามารถเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นประถ (อ่าน 728) 28 ม.ค. 63
ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1127) 04 พ.ย. 62
ใบสมัครนักเรียน ห้องเรียนพรี่เมี่ยม ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 590) 04 พ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาว่ายน้ำ) (อ่าน 298) 13 ก.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาว่ายน้ำ) (อ่าน 383) 10 ก.ย. 62
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 559) 06 ก.ย. 62
รับสมัคร ครูสอนว่ายน้ำ จำนวน 2 อัตรา (อ่าน 625) 26 ส.ค. 62
การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline คู่มือสำหรับประชาชน ระดับสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (อ่าน 227) 16 ส.ค. 62
คู่มือโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 137) 16 ส.ค. 62
คู่มือการใช้ Offline 2562 (อ่าน 151) 16 ส.ค. 62
รายงานผลการประเมินตนเองประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 299) 02 พ.ค. 62
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) (อ่าน 431) 30 เม.ย. 62
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอน) (อ่าน 446) 25 เม.ย. 62
ประกาศโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่ว (อ่าน 699) 06 เม.ย. 62
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 388) 23 มี.ค. 62
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 414) 20 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง (อ่าน 354) 18 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่ว (อ่าน 499) 13 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง (อ่าน 279) 12 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่ว (อ่าน 552) 11 มี.ค. 62
ประกาศผลการทดสอบวัดความสามารถด้านวิชาการ โครงการ การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร กระท (อ่าน 507) 23 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถด้านวิชาการ โครงการ การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอ (อ่าน 434) 15 ม.ค. 62
ใบสมัครเรียน (อ่าน 841) 06 พ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นเนอสเซอรี่ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โค (อ่าน 1750) 06 พ.ย. 61
ระเบียบการ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) โครงการ การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (อ่าน 561) 06 พ.ย. 61
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2560 (อ่าน 445) 20 ส.ค. 61
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการสื่อสารเครื่อข่ายประชาสัมพันธ์ สพป. ชลบุรี เขต 1 (อ่าน 583) 13 ส.ค. 61
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561 (อ่าน 735) 13 ส.ค. 61
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกปฐมวัย 1 อัตรา แผนกปกติ (อ่าน 460) 17 พ.ค. 61
ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตรจ้าง (อ่าน 611) 02 เม.ย. 61
Anubanbanbung School Announcement The recruitment of a foreigner as an English teacher (อ่าน 580) 12 มี.ค. 61
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง 7 อัตรา (อ่าน 1655) 02 มี.ค. 61
ระเบียบการ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) โครงการ การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (อ่าน 994) 15 ธ.ค. 60