ข่าวประชาสัมพันธ์
ขยายเวลารับสมัคร และเลื่อนการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 276) 11 ม.ค. 65
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 107) 28 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียน โครงการ การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 602) 23 พ.ย. 64
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) เรื่อง การเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2/2564 (อ่าน 202) 28 ต.ค. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สาขาวิชาการประถมศึกษา หรือ สาขาวิชาภาษาไทย (อ่าน 44) 21 ต.ค. 64
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สาขาวิชาการประถมศึกษา หรือ สาขาวิชาภาษาไทย (อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท) (อ่าน 107) 14 ต.ค. 64
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน (อัตราเงินเดือน ๙,๐๐๐ บาท) (อ่าน 44) 14 ต.ค. 64
รายงานผลการประเมินตนเองประจำปีของสถานศึกษา (sar 2563) (อ่าน 172) 15 พ.ค. 64
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สาขาวิชาการประถมศึกษา หรือ สาขาวิชาภาษาไทย (อ่าน 156) 12 พ.ค. 64
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สาขาวิชาปฐมวัย (อ่าน 164) 11 พ.ค. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สาขาปฐมวัย (อ่าน 200) 08 พ.ค. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สาขาวิชาการประถมศึกษา หรือ สาขาวิชาภาษาไทย (อ่าน 145) 08 พ.ค. 64
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สาขาวิชาการประถมศึกษา หรือ สาขาวิชาภาษาไทย (อ่าน 195) 26 เม.ย. 64
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา2564 (อ่าน 433) 22 เม.ย. 64
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 164) 21 เม.ย. 64
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สาขาปฐมวัย (อ่าน 391) 21 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 488) 15 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบเพื่อเข้าเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 337) 11 มี.ค. 64
ใบสมัครเข้าเรียน โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 412) 18 ก.พ. 64
ประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียน โครงการ การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิ (อ่าน 779) 18 ก.พ. 64
ประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียน โครงการ การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิ (อ่าน 185) 18 ก.พ. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (อ่าน 1179) 15 ก.พ. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าทดสอบเพื่อเข้าเรียน (โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ) (อ่าน 1055) 01 ก.พ. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอน) วิชาเอกภาษาไทย (อ่าน 296) 08 ก.ค. 63
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอน) (อ่าน 274) 07 ก.ค. 63
รับสมัครครู วิชาเอกการสอนภาษาไทยหรือเอกประถมศึกษา 1 อัตรา (อ่าน 234) 29 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อและห้องเรียน (ระดับชั้นประถมศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 571) 04 พ.ค. 63
รายงานผลการประเมินตนเองประจำปีของสถานศึกษา (อ่าน 315) 15 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง เรื่องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 463) 18 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อและห้องเรียน (ระดับชั้นอนุบาล) ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1159) 12 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบความสามารถเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นประถ (อ่าน 931) 28 ม.ค. 63
ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1421) 04 พ.ย. 62
ใบสมัครนักเรียน ห้องเรียนพรี่เมี่ยม ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 908) 04 พ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาว่ายน้ำ) (อ่าน 543) 13 ก.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาว่ายน้ำ) (อ่าน 532) 10 ก.ย. 62
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 714) 06 ก.ย. 62
รับสมัคร ครูสอนว่ายน้ำ จำนวน 2 อัตรา (อ่าน 796) 26 ส.ค. 62
การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline คู่มือสำหรับประชาชน ระดับสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (อ่าน 408) 16 ส.ค. 62
คู่มือโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 274) 16 ส.ค. 62
คู่มือการใช้ Offline 2562 (อ่าน 255) 16 ส.ค. 62