ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 110) 10 พ.ค. 66
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 179) 05 พ.ค. 66
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนว่ายน้ำ (อ่าน 79) 26 เม.ย. 66
ประกาศโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาว่ายน้ำ) (อ่าน 1127) 05 เม.ย. 66
ประกาศ ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนเข้าเรียนชั้นปฐมวัยและชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โครงการ การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ (รอบที่ 2) (อ่าน 496) 21 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธ์เข้าทดสอบเพื่อเข้าเรียน (โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ) ระดับปฐมวัย และประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2) (อ่าน 460) 17 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียน โครงการ การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2) (อ่าน 1930) 28 ก.พ. 66
ประกาศ ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนเข้าเรียนชั้นปฐมวัยและชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โครงการ การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 892) 21 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธ์เข้าทดสอบเพื่อเข้าเรียน (โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ) ระดับปฐมวัย และประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 971) 13 ก.พ. 66
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท) (อ่าน 225) 30 พ.ย. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 120) 26 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียน โครงการ การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 3212) 30 ต.ค. 65
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (อ่าน 145) 28 ต.ค. 65
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 132) 28 ต.ค. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกคณิตศาสตร์ (อ่าน 205) 26 ต.ค. 65
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สาขาคณิตศาสตร์ (อ่าน 288) 10 ต.ค. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สาขาสังคมศึกษา (อ่าน 236) 28 มิ.ย. 65
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกสังคมศึกษา (อ่าน 363) 24 มิ.ย. 65
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 272) 17 พ.ค. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา (อ่าน 268) 16 พ.ค. 65
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา (อ่าน 528) 12 พ.ค. 65
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สาขาวิชาปฐมวัย (อ่าน 366) 25 เม.ย. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ๓ อัตรา (อ่าน 442) 23 เม.ย. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สาขาปฐมวัย (อ่าน 452) 21 เม.ย. 65
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๓ อัตรา (อ่าน 402) 07 เม.ย. 65
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สาขาปฐมวัย (อ่าน 394) 29 มี.ค. 65
ประกาศ!!! ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล และ ชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) (อ่าน 805) 28 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธฺ์เข้าทดสอบเพื่อเข้าเรียน (โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ) ระดับปฐมวัย และประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) (อ่าน 546) 25 มี.ค. 65
การรับนักเรียนเข้าเรียน โครงการ การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) (อ่าน 1409) 02 มี.ค. 65
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล และ ชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (อ่าน 1051) 21 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธฺ์เข้าทดสอบเพื่อเข้าเรียน (โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ) ระดับปฐมวัย และประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1070) 14 ก.พ. 65