ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการสื่อสารเครื่อข่ายประชาสัมพันธ์ สพป. ชลบุรี เขต 1
 
 
วันที่ 13 สิงหาคม เวลา09.00 น. นายอุดม มัตโน รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ประธานเปิดการประชุมการพัฒนาการสื่อสารและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ให้กับเครื่อข่ายประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาของ เขต 1 จำนวน 82 โรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ทุกกลุ่ม  วัตถุประสงค์ของการสร้างภาพลักษณะที่ดีให้กับองค์กร สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานในด้านการประชาสัมพันธ์ให้บรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เข้ากับยุคดิจตอล Thailand 4.0 
ในงานการประชุมได้รับเกียติจากคุณธัญญ์สร  ขอบชิต  นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 โดยมีนางสาวกิติยาพร พงศ์แพทย์ และนางสาวธนาภรณ๋ โคตะมัง เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ความรู้ที่ได้จะนำไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป

โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2561,00:00   อ่าน 505 ครั้ง